S.C. ISS EDU S.R.L. CUI: 33627988 J22/1503/2014

Tel: 0332 139 999

Email: office@issedu.ro

www.issedu.ro

IAȘI, Bvd. Alexandru cel Bun,

Nr. 37, Bl. E2, Sc. D.

POLITICA DE PRELUCRARE

A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

S.C. ISS EDU S.R.L., denumită în continuare "ISS EDU" sau "Noi", cu sediul social în Iași, Bvd. Alexandru cel Bun, Nr. 37, Bl. E2, Sc. D, înregistrată la Registrul Comerțului Iași sub numărul J22/1503/2014, având cod unic de identificare fiscală 33627988, cunoaște importanța datelor dumneavoastră și se angajează să protejeze confidențialitatea și securitatea acestora. De aceea, este important pentru noi să vă furnizăm într-o manieră integrată și practică informațiile legate de prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în calitate de persoane vizate (utilizatori ai website-ului www.issedu.ro, clienți, potențiali clienți, consumatori, potențiali consumatori, angajați) în cadrul prezentei Politici de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal, aplicabile pentru scopurile listate mai jos.

Această Politică are aplicabilitate asupra tuturor dispozitivelor utilizate în scopul accesării website-ului www.issedu.ro , dispozitive de tip smartphone, tabletă sau laptop/pc. În cazul în care nu sunteți de acord cu termenii și condițiile legate de utilizarea acestora, vă rugăm să nu accesați site-ul www.issedu.ro .

Conform cerințelor Regulamentului General privind Protecția Datelor nr. 679/2016 al U.E., denumit în continuare “Regulament” pentru protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, ISS EDU administrează în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele cu caracter personal pe care ni le furnizați despre dumneavoastră, în contextul vizitării site-ului și/sau achiziționării serviciilor ISS EDU. Prin bifarea faptului că sunteți de acord cu Condițiile Generale și Politica de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal sau, după caz, prin continuarea utilizării site-ului și serviciilor noastre ulterior parcurgerii acestei Politici, sunteți de acord cu această Politică de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal.

 1. Scopurile pentru care colectăm și prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal

  ISS EDU colectează și prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal pentru următoarele scopuri de prelucrare:

  • Administrarea, îmbunătățirea și realizarea serviciilor furnizate de site-ul

   www.issedu.ro.

  • Activități comerciale de vânzări servicii, cuprinzând realizare, administrare și dezvoltare vânzări de servicii pe website-ul www.issedu.ro, administrarea conturilor clienților, cercetare / studii de piață, statistică.

  • Reclamă, activități de marketing și publicitate, activități de promovare a serviciilor ISS EDU, desfășurarea campaniilor promoționale, transmiterea de newslettere (buletine informative prin intermediul SMS-urilor sau a e-mail-urilor), de urmărire și monitorizare a vânzărilor de servicii și comportamentului consumatorului.

  • Activități de post-vânzări servicii, cuprinzând servicii de relații cu clienții, informarea utilizatorilor/clienților privind evaluarea serviciilor oferite (inclusiv evaluarea serviciilor pe website-ul www.issedu.ro), îmbunătățirea calității serviciilor de reparații și întreținere a produselor comercializate prin activitatea desfășurată în cadrul serviciului de asistență (Facebook, telefon, e-mail).

  • În scop probatoriu, în legătura cu activitățile de mai sus și de arhivare.

 2. Categoriile de date cu caracter personal pe care le prelucrăm

  Pentru realizarea scopurilor antemenționate, prelucrăm următoarele categorii de date cu caracter personal:

  1. Pentru administrarea, îmbunătățirea și realizarea serviciilor furnizate de site-ul www.issedu.ro: nume, prenume, adresa (domiciliu/reședință), e-mail, fotografii, informații tehnice cu privire la dispozitivul vizitatorului – locația acestuia, adresa IP, tipul de echipament hardware, informații în legătură cu intervalul orar precum și data la care a fost folosit website- ul www.issedu.ro, alte informații care rezultă din folosirea aplicațiilor de tip Cookies;

  2. Pentru activități comerciale de vânzări de servicii, cuprinzând realizare, administrare și dezvoltare vânzări, inclusiv vânzări online prin intermediul website-ului www.issedu.ro, administrarea conturilor clienților, cercetare / studii de piață, statistică: nume, prenume, adresa (domiciliu/reședința), telefon, e-mail, data nașterii, fotografii.

  3. Pentru reclamă, activități de marketing și publicitate, activități de promovare a serviciilor ISS EDU, desfășurarea companiilor promoționale, transmiterea de newslettere (buletine informative), de urmărire și monitorizare a vânzărilor și comportamentului consumatorului și efectuarea tranzacțiilor de către client pentru validarea accesului la serviciile noastre: nume și prenume, telefon/fax, e-mail, adresa (domiciliu/reședință), datele privind plățile efectuate către noi, cont bancar, fotografii, comportament on-line, datele actului de identitate, data nașterii.

  4. Pentru activități de post-vânzări, cuprinzând servicii de relații cu clienții, informarea utilizatorilor/ clienților privind evaluarea serviciilor oferite de ISS EDU, îmbunătățirea calității serviciilor: nume și prenume, telefon/fax, e-mail, adresa (domiciliu/reședința), voce, alte date care rezultă din evaluarea produselor de către clienți, date act de identitate, cont bancar (doar în cazul efectuării plăților către noi).

  5. În scop probatoriu în legătură cu activitățile de mai sus și de arhivare: stocarea de date cu caracter personal menționate la scopurile de mai sus în vederea menținerii evidențelor legate de activitățile desfășurate, pentru protejarea drepturilor în justiție și

  exercitarea altor drepturi conform legii și contractelor încheiate, îndeplinirea eventualelor cerințe de arhivare, în acord cu dispozițiile legale.

 3. Date cu caracter personal prelucrate în regim special

  Datele cu caracter personal care beneficiază de un regim special de protecție, printre care amintim: codul numeric personal, seria și numărul actului de identitate, date bancare, plăți etc. vor fi colectate și prelucrate în condiții limitative și în concordanță cu dispozițiile legale pentru asigurarea respectării regulilor aplicabile în domeniul protecției datelor cu privire la acestea. Furnizarea datelor cu caracter personal este necesară pentru ca ISS EDU să realizeze activitățile listate conform celor de mai sus.

 4. Cui dezvăluim datele dumneavoastră cu caracter personal

  În vederea realizării unuia sau mai multor scopuri din cele menționate mai sus, ISS EDU poate dezvălui datele dumneavoastră cu caracter personal următoarelor categorii de destinatari:

  • partenerilor contractuali ai ISS EDU (cum este cazul companiilor cu care ISS EDU se află în relații de parteneriat, dar numai în temeiul unui angajament de confidențialitate din partea acestora, prin care garantează că aceste date sunt păstrate în siguranță și că furnizarea acestor informații personale se face conform legislației în vigoare),

  • furnizori de servicii (de marketing, servicii de plată / bancare sau alte servicii), inclusiv entități care asistă ISS EDU în prelucrarea de date în calitate de împuterniciți, asiguratori, autorități publice (Parchet, Poliție, Instanțele judecătorești și altor organe abilitate ale statului), în baza și în limitele prevederilor legale și ca urmare a unor cereri expres formulate, altor companii din același grup cu ISS EDU, precum și dumneavoastră ca persoană vizată în contextul exercitării dreptului dumneavoastră de acces (conform Art. 15 din Regulament). Datele înregistrate de ISS EDU nu se vând către terți și sunt folosite doar în scopul îmbunătățirii serviciilor ISS EDU.

   Prin citirea prezenței Politici ați luat cunoștință de faptul că vă sunt garantate drepturile prevăzute de Regulament, respectiv:

   • de a fi informați cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, conform Art. 13 și 14 din Regulament;

   • de acces la datele dumneavoastră cu caracter personal, conform Art. 15 din Regulament;

   • de rectificare a datelor dumneavoastră cu caracter personal, conform Art. 16 din Regulament;

   • de ștergere (“dreptul de a fi uitat”) a datelor personale, conform Art. 17 din Regulament;

   • de a obține restricționarea prelucrării, Conform Art. 18 din Regulament;

   • de portabilitate a datelor, conform Art. 20 din Regulament;

   • de a vă opune prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați rectificarea, actualizarea ori ștergerea datelor în condițiile legii. În cazul datelor cu caracter personal prelucrate pentru scopuri de marketing direct, acest drept poate fi exercitat oricând, în mod gratuit și fără justificare, conform Art. 21 din Regulament;

   • de a nu fi supus unei decizii individuale cu caracter automat, inclusiv crearea de profiluri/conturi electronice, conform Art. 22 din Regulament;

   • de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Datelor cu Caracter Personal - ANSPDCP , conform Art. 77 din Regulament;

   • de a vă adresa justiției în cazul în care s-au constatat încălcări ale legislației în materie, conform Art. 78 – 79 din Regulament.

  Vă puteți exercita oricare dintre aceste drepturi trimițând un e-mail către marketing@issedu.ro office@issedu.ro, sau prin poștă la următoarea adresă: Str. Grigore Ureche, Nr. 1, Bl. 6 Martie, parter, Iași.

  Puteți să vă opuneți oricând și fără justificare prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal, prin trasmiterea către ISS EDU (prin exprimarea acestei opțiuni la marketing@issedu.ro office@issedu.ro) o solicitare scrisă. În acest caz, solicitarea dumnevoastră va fi înaintată către departamentul specializat al ISS EDU; este posibil să primiți un mesaj prin care se confirmă că opțiunea dumneavoastră a fost notată, precum și orice alte informații necesare, după caz.

 5. Prevederi speciale legate de minori

  ISS EDU nu urmărește, în activitățile sale, prelucrarea datelor cu caracter personal ale minorilor, cu excepția celor strict necesare la înscrierea în cadrul taberelor educaționale internaționale și alte informații adiacente (respectiv vârstă, starea de sănătate, nume, prenume, date de contact - după caz); alte date pot fi completate sub semnătura, cu acordul sau de către părintele ori tutorele legal.

  O atenție deosebită se acordă pentru a se asigura că orice prelucrare a datelor cu caracter personal ale minorilor se realizează în conformitate cu cerințele Regulamentului, Art. 8 și în cazuri strict determinate.

  ISS EDU nu realizează activități promoționale de marketing direct față de minori fără acordul prealabil al părintelui/tutorelui legal.

  Minorilor care nu au împlinit vârsta de 14 ani nu li se permite solicitarea de servicii sau orice comunicații pe site-ul www.issedu.ro, ori participarea la concursuri sau campanii ale ISS EDU, decât dacă aceasta se realizează în numele minorului de către reprezentantul legal sau tutorele minorului în cauză, conform legii. Minorii care au împlinit vârsta de 14 ani pot solicita și primi comunicații de la ISS EDU numai dacă au acordul reprezentantului sau tutorelui legal, conform legii.

  Totodată, fotografiile care înfățișează minori, efectuate în cadrul taberelor, pot fi blurate/acoperite la cererea părintelui sau tutorelui legal, pot să nu existe fotografii cu persoana în cauză, în condițiile în care nu se dorește expunerea de vreun fel a minorului.

  De asemenea, orice persoană care ne furnizează datele personale prin intermediul site-ului sau alte aplicații sau dispozitive acoperite de această Politică garantează că este major, respectiv are capacitate deplină de exercițiu.

  Orice colectare sau prelucrare de date cu caracter personal ale minorilor se va realiza numai în condițiile legii, și având în vedere cele de mai sus.

 6. Durata prelucrării datelor cu caracter personal

  Durata prelucrării datelor dumneavoastră va fi determinată de momentul exercitării dreptului dumneavoastră la opoziție, în condițiile Art. 21 Alin. 2 din Regulament.

  De asemenea, ISS EDU poate stoca datele cu caracter personal pe o astfel de durată mai îndelungată, exclusiv în scop probatoriu și de arhivare.

 7. Alte informații

Prin accesarea și utilizarea website-ului www.issedu.ro, precum și a canalelor social media și de comunicare asociate acestuia sau cu ISS EDU (Facebook, LinkedIn, Twitter, adrese de email, telefon etc.) vă exprimați în mod implicit cunoștința prezentei Politici, precum și acordul cu privire la termenii și condițiile menționate anterior.

Vă rugăm să verificați la fiecare utilizare a website-ului nostru prezenta Politică de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal pentru a fi constant informați în legătura cu aceasta.

La încheierea operațiunilor de prelucrare, datele înregistrate vor putea fi transferate, integral ori parțial, oricărei alte persoane juridice cu respectarea legislației speciale în vigoare, în condițiile în care acestea vor fi folosite în scopurile prevăzute în acest document.

Pentru înregistrarea eronată a datelor personale cauzată de softul de indexare a datelor, ISS EDU nu își asumă nicio responsabilitate.

Fotografiile din cadrul taberelor internaționale sau alte activități organizate de ISS EDU pot fi efectuate doar cu acordul dumneavoastră (sau al părintelui/tutorelui legal în cazul minorilor), exprimat atât prin acceptarea politicii noastre de prelucrare a datelor pe site, cât și prin semnarea unui acord adițional în format fizic.

În cazul unei breșe de securitate sau furt de informații, printre care și date cu caracter personal, ISS EDU se obligă să vă notifice în maximum 48 de ore.